DAYHAO-maskers, 3-laags oorlus, wegwerp gezichtsmasker Veiligheidsmasker Stof voor medische tandheelkundige salon en persoonlijke gezondheid (50 stuks)  Snelle levering

DAYHAO-maskers, 3-laags oorlus, wegwerp gezichtsmasker Veiligheidsmasker Stof voor medische tandheelkundige salon en persoonlijke gezondheid (50 stuks) Snelle levering

Bestel: € 12,90 inclusief btw.

Fascisten in het Brabantse provinciebestuur, het is een schande!

Wij Brabanders schamen ons voor ons provinciebestuur. Wij betreuren het dat in ons provinciebestuur fascisten deelnemen en dat de er partijen zijn die dit mogelijk maken. Het CDA, de VVD en Lokaal Brabant. Deze partijen  moeten zich schamen!
Bovendien breekt deze coalitie onze cultuur af en zet ze onze Brabantse natuur op het spel

 

Buienradar Brabant

BP header nieuwsbrief mei
GEEN GEDEPUTEERDE CULTUUR MEER ...!
We zijn met stomheid geslagen... De nieuwe Brabantse Coalitie wil alle provinciale cultuursubsidies afbouwen. En Cultuur krijgt niet eens meer een eigen gedeputeerde. Dat is desastreus voor de Brabantse cultuursector. Daarom roepen we op om een petitie te ondertekenen die door vereniging de Kunst van Brabant is opgezet.

Laat jouw stem ook horen! Want het CDA, Forum voor Democratie, VVD en Lokaal Brabant laten kunst en cultuur vallen. Het voornemen om cultuur als provinciale kerntaak af te bouwen gaat voorbij aan de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse economie, aan het onderwijs en aan het woon-, werk- en vestigingsklimaat in onze provincie. 
OPROEP AAN IEDEREEN
Jouw stem telt. Laat van je horen en zet je naam onder de petitie voor het behoud van de Brabantse Cultuur. Deel de petitie in je netwerk met de #ikwilwelcultuur en laat zien dat je het niet eens bent met het nieuwe beleid van de provincie Noord-Brabant. 
ONDERTEKEN DE PETITIE
BRABANT ZONDER CULTUUR IS EEN LEGE HULS
De partijen CDA en Lokaal Brabant verloochenen hun verkiezingsprogramma’s en plegen kiezersbedrog. Het CDA schreef bijvoorbeeld “we zien een rol voor de provincie: zij hoort het cultuuraanbod sterk te maken en te houden” en “instellingen die vast deel uitmaken van de culturele infrastructuur moeten voor een langere periode subsidie worden toegekend”. En Lokaal Brabant beloofde haar kiezers “een ruimhartige subsidie van sportieve en culturele uitingen op allerlei gebied, van traditionele gilden tot en met experimenteel theater”.   

De beperkte visie van de nieuwe coalitie van de Provincie Noord-Brabant gaat meer kosten dan de bezuinigingen die eruit worden gehaald. Wij zien dat kunst en cultuur positieve bijdragen leveren aan de samenleving, het onderwijs en aan de Brabantse economie. Dat kan niet in vrije tijd worden ontwikkeld. Daarvoor is een sector nodig met professionals die verbinding leggen met andere sectoren.

Een provincie zonder cultuur is een lege huls. Geen inhoud, geen verdieping, geen verbondenheid. Dat is vrij spel voor polarisatie. Wij willen niet leven in een wereld die geregeerd wordt vanaf een eiland waar de politiek oogkleppen op heeft.
BP WITTEVLEUGEL BWC
CORONA QUARANTAINE
We sluiten af met positief nieuws. We hebben gehoor gegeven aan de open oproep van het Buurtcultuurfonds om tijdens de corona-quarantaine cultuur in de buurt in kaart te brengen. Ons plan met de Witte Vleugel (2019) van Bert Vogels is gehonoreerd.

Met het Buurtcultuurfonds ondersteunen de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds plannen in de eigen buurt. In de toekenning werd vooral gekeken naar onderlinge samenwerking met buurtpartners. Met de ouderen van het verzorgingstehuis Nieuwenhage, stadsdichter Doeko L., componist Loes Reiling en de landschapsarchitecten van Zuid-Willemspark hebben we een samenwerking opgezet. Tijdens de opening van de parktribune van het Zuid-Willemspark in 's-Hertogenbosch gaat de piano spelen. 

Wanneer de opening gepland staat weten we nog niet. Zodra we daar informatie over hebben delen we dit met je.

Verzorgd door MailingLijst

Telecom keuzehulp

 
 

#ikwilwelcultuur #provincienoordbrabant Voor behoud van de Brabantse Cultuur

#ikwilwelcultuur #provincienoordbrabant Voor behoud van de Brabantse Cultuur

In het nieuwe bestuursakkoord van FvD, Lokaal Brabant. VVD en CDA, staat dat iedereen die de Brabantse cultuur mogelijk maakt zich moet voorbereiden op een geleidelijke afbouw van de cultuur-subsidie 'richting het nieuwe normaal van na 2023'. De Vereniging Kunst van Brabant en de ondertekenaars van deze petitie komen hier tegen in actie.

Petitie

Wij

Makers, bezoekers, instellingen, burgers en buitenlui, liefhebbers van de rijke Brabantse kunst en cultuur, ondertekenaars van deze petitie 

constateren

dat de nieuwe Gedeputeerde staten van Noord Brabant, gevormd door Forum voor Democratie, VVD, CDA en Lokaal Brabant, van plan zijn de culturele sector in Brabant ernstige schade te gaan toebrengen,

en verzoeken

de Provinciale staten van Noord Brabant niet in te stemmen met dit beleid, alsnog een Gedeputeerde Cultuur te benoemen en werk te maken van een positief en opbouwend cultuurbeleid, zoals de afgelopen jaren succesvol werd ingezet in samenwerking met de makers, culturele instellingen en gemeentes in Brabant.

Onderteken de petitie

Agenda Brabant op Facebook

BeterBrabant op Facebook