Buienradar Brabant

Van Abbemuseum reminder MULTISENSORY MUSEUM


 
Header uitnodiging einvite VanAbbeMuseum
Multisensory Museum bewegend beeld
Openingssymposium
MULTISENSORY MUSEUM
28 februari 2019
Hoe zou het museum eruitzien als het vanuit alle zintuigen was ontworpen? Zou het onze perceptie op kunst veranderen? Hoe kunnen we onze museumruimtes inclusiever en toegankelijker maken?  Wat kunnen we leren van de expertise van mensen met een handicap in hoe zij ruimtes begrijpen? 

FEEL THE MUSEUM

In 2016 begon het Van Abbemuseum de museumruimte te onderzoeken en herdefiniëren vanuit een multi sensorisch en inclusief perspectief. We deden dit onderzoek samen met architecten Peter-Willem Vermeersch en Tomas Dirrix, de KU Leuven en in co-design met ervaringsdeskundigen met een visuele, auditieve of mobiele beperking. De ervaring van het kunstwerk werd aangevuld met bijdragen van o.a. blinde ontwerper Simon Dogger, geurexpert Caro Verbeek en Iscent.  

OPENINGSSYMPOSIUM
Op donderdag 28 februari openen we de experimentele multi-zintuiglijke museumruimte in het Van Abbemuseum en presenteren we de resultaten van het onderzoek tijdens een openingssymposium. Het symposium is Engelstalig.
  
SPREKERS o.a.
 • architecten Tomas Dirrix en Peter-Willem Vermeersch over het onderzoek en uitvoering
  '
  A multi-sensory design appoach in architecture'

  Peter-Willem Vermeersch is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven in de Research[x]Design groep, en ingenieur-architect bij (Full) Scale Architecten in Leuven. Hij behaalde zijn doctoraat in de Ingenieurswetenschappen: architectuur van KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op hoe de beleving van mensen met een handicap kan bijdragen tot het architecturaal ontwerpproces.

  Tomas Dirrix is met zijn architectuurpraktijk Atelier Tomas Dirrix gevestigd in Rotterdam en werkt met de culturele en materiële noties van het bouwen. Het maken van organisatieprincipes, relaties en processen vormt de basis voor het ontwerpen van een mogelijk nieuwe en zintuigelijke architectuur. Hij is met lof afgestudeerd aan de Architectuur Master van de TUDelft, eerder studeerde hij architectuur in Mendrisio, Zwitserland en Ahmedabad, India.
 • Architect Carlos Mourão uit Lissabon werd blind en specialiseerde zich in multi-zintuigelijke projecten en architecture |

  'Museums in Invisibility: Towards inclusive and multisensory spaces'. 
  The quality of invisibility in museum spaces is presented, involving architecture and exhibition design. Museums are places of advanced cultural interpretation, where inclusivity is a premise in a democratic society. However, paradoxically, often buildings’ and exhibitions’ designs promote people’s exclusion by absence of thinking in other sensory modalities beyond vision. All users are subjected to permanent or temporary absences of sight, as momentary lacks of visual attention. Therefore, if the quality of invisibility is considered, i.e., the integration of non-visual modalities, it will be possible to guarantee safety and multisensory spatial stimulus for blind, partially sighted and fully sighted people.

 • Simon Dogger (1977) verloor zijn zicht tijdens zijn studie vormgeving, hervatte dit en studeerde af aan de Design Academy Eindhoven in 2017 en won de René Smeets Award en de iF Design Award. Als ontwerper houdt hij zich bezig met het bevorderen van gelijkwaardigheid, verbinding en innovatie. |

  'Onafhankelijke toegang: zijn innovaties de sleutel?'

  Onze samenleving heeft maatschappelijk bewustzijn en welvaart nodig om inclusief te worden. Innovaties kunnen daarbij een grote aanvullende rol spelen. In een inclusief museum wijzen blinde bezoekers de weg. TIK-TIK is een indoor navigation app die van je telefoon een wichelroede maakt, om niet alleen de weg in het gebouw te kunnen vinden, maar ook tot de diepere betekenis van kunstwerken te kunnen komen. Het concept van TIK-TIK werd ontwikkeld door de blinde ontwerper Simon Dogger. Samen met hem willen we zijn innovatieve concept door ontwikkelen en verwezenlijken in de museale context van het Van Abbemuseum, om op die manier niet alleen het gebouw maar ook de tentoonstellingen en de collectie te ontsluiten voor individuele blinde bezoekers, maar ook te verrijken voor iedere bezoeker. Dit is een grote stap in de emancipatie van de 317.000 blinden en slechtzienden in Nederland. 
 • Kunst- en zintuigenhistoricus Caro Verbeek en geurexpert Jorg Hempenius :

  'Inhaling Art - Scent as a Tool to Enhance the Museum Experience'.
  Musea - vooral die met moderne en hedendaagse kunst - zijn doorgaans steriele geurloze ruimtes, waar hoogstens de geur van lagen witte verf hangt. Maar dat is niet altijd zo geweest. De Surrealisten bijvoorbeeld experimenteerden met geuren in tentoonstellingsruimtes om zodoende op een directe, maar ook verrassende hun publiek aan te spreken. Ook tegenwoordig lijken steeds meer musea kunst via meerdere zintuigen te benaderen. Hoe kan geur gebruikt worden in de context van het museum en visuele kunst? Wat kunnen we leren van onze voorgangers? Hoor erover - maar vooral - ruik het tijdens deze lezing over geur als medium in het museum in het algemeen, en het Van Abbemuseum in het bijzonder.
PROGRAMMA donderdag 28 februari

10.00 uur | entree via museumcafé met koffie en thee

11.00 uur | start programma in auditorium
13.00 uur | lunch geïnspireerd op kunstwerk door Karel1
14.00 uur | vervolg programma
15.00 uur | pauze met eetbaar kunstwerk van Pinkie patisserie
15.30 uur | laatste deel programma 
16.30 uur | afsluiting met borrel in museumcafé
17.30 uur | einde

TICKETS
Tickets à € 15,- zijn verkrijgbaar via deze link. Vol = vol. Deze reservering is inclusief lunch. 

video
Videolink

CONTEXT
The Multisensory Museum is een belangrijke stap in de ontwikkelingen naar een inclusief museum die het Van Abbemuseum sinds 2014 heeft ingezet met het Special Guests programma. Met dit programma wilden we het museum toegankelijk maken voor bezoekers met een visuele, auditieve, mobiele of mentale beperking. O.a. samen met blinde en slechtziende bezoekers werden speciale multi-zintuigelijke rondleidingen en tools ontwikkeld. In 2016 maakten we een tentoonstelling met blinde en slechtziende kunstenaars waar deze kunstenaars zelf de rondleidingen verzorgden, we lanceerden de jaarlijkse RAAK Stimuleringsprijs ism het Oogfonds en Dedicon om andere musea te stimuleren hun collecties toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking, en deelden we onze kennis en ervaring wereldwijd met andere musea via trainingen, advies en presentaties. We startten in 2016 samen met de KULeuven, twee architecten en ervaringsdeskundigen een onderzoek naar het multi-zintuigelijke museum. Hiermee onderzochten we de mogelijkheid om niet alleen onze programma's en bemiddeling toegankelijker en inclusiever te maken, maar ook hoe we het gebouw opnieuw kunnen benaderen vanuit een zintuigelijk perspectief en wat we daarbij kunnen leren van de expertise van mensen met een handicap. 

MET DANK AAN
Het onderzoeksproject Multisensory Museum werd mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, onder leiding van projectleider en curator Marleen Hartjes en in co-creatie met Amber van Ginneken, Pia Hendriks, Johan Nefkens, Barbara Strating, Judith Schuitvlot, Jaap Breider, Frank Ter Beek, Jeroen van Dijk en Rieky Verwimp.
lees meer
 
 
 
 

Van Abbemuseum E-invite symposium Tracking Frank Stella


Header uitnodiging einvite VanAbbeMuseum
Foto: Stephanie de Winter
Symposium Tracking Frank Stella
10 maart 2019
Graag nodigen wij je uit voor het symposium Tracking Frank Stella op zondag 10 maart van 11:00 tot 18:00 uur in het Van Abbemuseum in Eindhoven.

In februari 2019 werd een bijzonder wetenschappelijk experiment uitgevoerd in het Van Abbemuseum rond het werk van kunstenaar Frank Stella. Met behulp van eye-tracking brillen, werd de beleving van Stella's werk in kaart gebracht en werd een wijdverbreide interpretatie van de getoonde werken getoetst. Op zondag 10 maart vindt een symposium plaats rondom dit onderzoek. 

De studie Tracking Frank Stella slaat een brug tussen kunst(theorie) en wetenschap. In dit symposium komt op zondag 10 maart een interdisciplinair gezelschap samen van kunsttheoretici, psychologen en kunstenaars die de mogelijkheden en inzichten van deze studie verkennen.
 
Prof. Ignace Hooge (universiteit Utrecht) bespreekt de mogelijkheden van eye-tracking voor het begrijpen van kunstperceptie. Stefanie De Winter (KU Leuven) licht de doelstelling en eerste resultaten van het onderzoek toe. Dr. Rebecca Uchill (MIT) spreekt over de sociale context van kleurperceptie. Steven ten Thije (conservator collecties van het Van Abbemuseum) plaatst de studie binnen het onderzoek naar ‘de-moderniseren’, waarin klassieke moderne kunst opnieuw wordt bekeken. Kunstenaars Roland Schimmel en Regine Shumann besluiten de dag met reflecties op het onderzoek en hun eigen kunstpraktijk. 

Let op: dit symposium is in het Engels

TICKETS
Tickets voor de dag kosten: €20,- normaal tarief, €15,- voor studenten, vrienden van het Van Abbemuseum of deelnemers aan het experiment. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van het museum.


PROGRAMMA
11:00 – 11:30  Ontvangst koffie en thee
11:30 – 11:45  Introductie
11:45 – 12:15  Ignace Hooge
12:15 – 12:45 Stefanie De Winter
12:45 – 13:00 Discussie
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:30 Rebecca Uchill
14:30 – 15:00 Steven ten Thije
15:00 – 15:15 Discussie
15:15 – 15:30 Koffie
15:30 – 16:00 Roland Schimmel
16:00 – 16:30 Regine Shumann
16:30 – 17:00 Discussie
17:00 – 18:00 Borrel
Verzorgd door MailingLijst

Van Abbemuseum MULTISENSORY MUSEUM 28 feb


Online version
Header uitnodiging einvite VanAbbeMuseum
Multisensory Museum bewegend beeld
Openingssymposium
MULTISENSORY MUSEUM
28 februari 2019
Hoe zou het museum eruitzien als het vanuit alle zintuigen was ontworpen? Zou het onze perceptie op kunst veranderen? Hoe kunnen we onze museumruimtes inclusiever en toegankelijker maken?  Wat kunnen we leren van mensen met een handicap in hoe zij ruimtes begrijpen? 

CRIPPING THE MUSEUM
In 2016 begon het Van Abbemuseum de museumruimte te onderzoeken en herdefiniëren vanuit een multi sensorisch en inclusief perspectief. We deden dit onderzoek samen met architecten Peter-Willem Vermeersch en Tomas Dirrix, de KU Leuven en in co-design met ervaringsdeskundigen met een visuele, auditieve of mobiele beperking. De ervaring van het kunstwerk werd aangevuld met bijdragen van o.a. blinde ontwerper Simon Dogger, geurexpert Caro Verbeek en Iscent.  

OPENINGSSYMPOSIUM
Op donderdag 28 februari openen we de experimentele multi-zintuiglijke museumruimte in het Van Abbemuseum en presenteren we de resultaten van het onderzoek tijdens een openingssymposium. Ook zal de afsluitende Special Guests publicatie worden gelanceerd. Het symposium is Engelstalig.
  
SPREKERS o.a.
 • architecten Tomas Dirrix en Peter-Willem Vermeersch over het onderzoek en uitvoering
  'A multi-sensory design appoach in architecture'
 • blinde multisensory architect Carlos Mourão  uit Lissabon over 'Museums in Invisibility: Towards inclusive and multisensory spaces'.
 • geurhistoricus Caro Verbeek en Jorg Hempenius over Inhaling Art - Scent as a Tool to Enhance the Museum Experience'. 
 • blinde ontwerper Simon Dogger over het voellandschap dat hij maakte bij het collectiewerk van  Andrzej Wróblewski en presenteert hij de plannen voor het indoor navigatie systeem voor blinden in Van Abbemuseum.  

PROGRAMMA donderdag 28 februari

10.00 uur | inloop met koffie en thee in museumcafé

11.00 uur | start programma in auditorium
13.00 uur | lunch
14.00 uur | vervolg programma
15.00 uur | pauze
15.30 uur | laatste deel programma en lancering publicatie
16.30 uur | afsluiting met borrel in museumcafé
17.30 uur | einde

TICKETS
Tickets à € 15,- zijn verkrijgbaar via deze link. Vol = vol. Deze reservering is inclusief lunch. 

INTERVIEWS
Het museum vanuit een rolstoelperspectief: ervaringen van rolstoelgebruikers in het museum : link naar video
Het onhoorbare museum: ervaringen van dove, slechthorende en gebarentaalgebruikers: link naar video
Kijken door de ogen van blinden: ervaringen van blinde en slechtziende bezoekers: link naar video
Ontwerpen met alle zintuigen: architecten aan het woord: link naar video

CONTEXT
The Multisensory Museum is een belangrijke stap in de ontwikkelingen naar een inclusief museum die het Van Abbemuseum sinds 2014 heeft ingezet met het Special Guests programma. Met dit programma wilden we het museum toegankelijk maken voor bezoekers met een visuele, auditieve, mobiele of mentale beperking. O.a. samen met blinde en slechtziende bezoekers werden speciale multi-zintuigelijke rondleidingen en tools ontwikkeld. In 2016 maakten we een tentoonstelling met blinde en slechtziende kunstenaars waar deze kunstenaars zelf de rondleidingen verzorgden, we lanceerden de jaarlijkse RAAK Stimuleringsprijs ism het Oogfonds en Dedicon om andere musea te stimuleren hun collecties toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking, en deelden we onze kennis en ervaring wereldwijd met andere musea via trainingen, advies en presentaties. We startten in 2016 samen met de KULeuven, twee architecten en ervaringsdeskundigen een onderzoek naar het multi-zintuigelijke museum. Hiermee onderzochten we de mogelijkheid om niet alleen onze programma's en bemiddeling toegankelijker en inclusiever te maken, maar ook hoe we het gebouw opnieuw kunnen benaderen vanuit een zintuigelijk perspectief en wat we daarbij kunnen leren van de expertise van mensen met een handicap. 

MET DANK AAN
Het onderzoeksproject Multisensory Museum werd mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, onder leiding van projectleider en curator Marleen Hartjes en in co-creatie met Amber van Ginneken, Pia Hendriks, Johan Nefkens, Barbara Strating, Judith Schuitvlot, Jaap Breider, Frank Ter Beek, Jeroen van Dijk en Rieky Verwimp.
lees meer
 

Effenaar Morbidfest, Jacco Gardner, Merol, The Como Mamas, Girls love Dj's, Molotov, NOX, rolstoeltickets, nieuwe naam EMM, Devin Townsend

Effenaar

Aangekondigd

Genre: metal

za 4 mei - morbidfest

Moddervette metalpackage met I am Morbid, Atrocity, Vital Remains en Sadist.

Meer info

Genre: psych

zo 26 mei - jacco gardner's somnium

Sonische reis door psychedelisch landschap.

Meer info

Genre: pop

ZA 2 NOV - merol

Lekker met de meiden naar de kleine zaal.

Meer info

Genre: gospel/soul

vr 31 mei - the como mamas

Hemelse roots-gospel uit de Verenigde Staten.

Meer info

Genre: dance

za 16 mrt - girls love dj's

Girls Love Dj's is back baby!

Meer info

Genre: hardbass

vr 5 april - molotov

Haal je Adidas-tracksuit uit de kast en oefen je squat want dit Russische hardbass fenomeen komt naar Eindhoven!

Meer info

Genre: drum n bass

za 25 mei - Nox VI: camo & crooked

A special night calls for a special occasion.

Meer info

Nieuws

rock 'n rolling: rolstoeltickets nu verkrijgbaar

Vanaf heden zullen er voor de meeste grote zaalshows rolstoeltickets verkrijgbaar zijn.

Lees verder

Bloodbath toegevoegd als headliner Eindhoven Metal Meeting

Het is een bloederige valentijnsdag: Bloodbath is toegevoegd als headliner voor Eindhoven Metal Meeting 2019.

Lees verder

Prognosis voegt Devin Townsend toe aan line-up

Dit meerkoppig progmetalmonster/genie geeft op vrijdag en zaterdag niet alleen clinics, maar zal op zaterdag ook een akoestische set spelen. Ook zijn de tijdschema's bekend!

Lees verder

ratmosphere als support bij black box revelation

Zondag 31 maart komt Black Box Revelation onze garagedeuren openbreken met hun ongepolijste sound, het Nederlandse Ratmosphere mag die avond de inleiding doen.

Lees verder

Gluren bij de buren: nightfishing

Nightbirds Agency en Zwaardvis Music hengelen de mooiste namen binnen voor hun avond in het Klokgebouw. O.a. Baptiste W. Hamon en The Bony King Of Nowhere zullen optreden tijdens Nighfishing op 23 februari.

Lees verder

Verder op de agenda

vr 15 feb knight of the guitar
za 16 feb fais
za 16 feb nachtcollege
do 21 feb Raymond van het groenewoud
vr 22 feb jonathan jeremiah
vr 22 feb vunzige deuntjes
Bekijk de complete agenda

Instagram van de week

@the_ikeman

Puik concert wederom @effenaar 
#shellac #effenaar #stevealbini 
#bobweston #toddtrainer #opera

Effenaar | Queensryche, Call It Off, Chance McCoy, Feng Suave, PAN, nieuwe namen Metal Meeting, Thank God it's Donna, Winactie: VOF De Kunst,

Effenaar

Aangekondigd

Genre: metal

za 3 aug - queensrÿche

Dubbelloops rockkanon komt de grote zaal stuk schieten met spijkerharde metalsongs!

Meer info

Genre:rock

za 13 apr - call it off

Eindhovens poppunk-trots speelt thuiswedstrijd.

Meer info

Genre: folk

zo 26 mei - chance mccoy

Voor liefhebbers van Mumford and Sons, The Lumineers en Willie Nelson.

Meer info

Genre: indie-pop

do 2 mei - feng suave

Zwoele soulvolle indie-pop in de Altstadt.

Meer info

Genre: psytrance

vr 5 apr - pan

PAN brengt Psytrance terug naar de Effenaar!

Meer info

Genre: techno

za 20 apr - maschine 8

We draaien de bass-knoppen vast weer open voor deze volgende editie van MASCHINE

Meer info

Nieuws

Nieuwe namen Eindhoven Metal Meeting: 

o.a. Dying Fetus, Acrostichon, Haemorrhage en The Ruins of Beverast

Lees verder

Gluren bij de buren: thank god it's donna in het muziekgebouw

Een spetterende tribute van musicalster Carolina Dijkhuizen en Gare du Nord aan The Queen of Disco: Donna Summer!

Lees verder

Verder op de agenda

do 7 feb tentempiés
do 7 feb shellac
vr 8 feb gruis-o-rama: rendez vous + indianizer + kieff
za 9 feb vof de kunst - #35jaarsuzanne
za 9 feb the dirty daddies | uitverkocht
Bekijk de complete agenda

Instagram van de week

@mayaddictive

@neckdeepuk 📍 Effenaar, Eindhoven. 🇳🇱

Agenda Brabant op Facebook

BeterBrabant op Facebook